ബിസിനസ് ഇൻക്യുബേഷൻ

KSIDC > ഓരോ ബിസിനസ് ഇൻക്യുബേഷൻ സെൻ്ററുകളിലേയും ബന്ധപ്പെട്ട വ്യക്തികളും ഇ- മെയിൽ വിലാസവും
വിഭാഗങ്ങൾ കാണിക്കുക

വിഭാഗം തിരഞ്ഞെടുക്കുക

ഓരോ ബിസിനസ് ഇൻക്യുബേഷൻ സെൻ്ററുകളിലേയും ബന്ധപ്പെട്ട വ്യക്തികളും ഇ- മെയിൽ വിലാസവും
 • ഹെഡ് ബിസിനസ് ഇൻക്യുബേഷൻ സെൻ്റർ

 • ആർ. പ്രശാന്ത്,
  ഡെപ്യൂട്ടി ജനറൽ മാനേജർ,
  കെ.എസ്.ഐ.ഡി.സി ലിമിറ്റഡ്,
  സെക്കൻ്റ് ഫ്ലോർ , ചോയ്സ് ടവർ ,
  മനോരമ ജംഗ്ഷൻ, കൊച്ചി – 682016,
  ഫോൺ: 0484-2323010/2323101
 • കെ.എസ്.ഐ.ഡി.സി ബിസിനസ് ഇൻക്യുബേഷൻ സെൻ്റർ

 • ജിനേഷ് മാത്യു,
  ബിസിനസ് ഡെവലപ്മെൻ്റ് ഓഫീസർ
  ഫോൺ: +91-484-2323010, 9745018888
  ഇ- മെയിൽ: [email protected]
 • സ്റ്റാർട്ട് അപ് സോൺ ഐ.എൻ.കെ.ഇ.എൽ. ടവർ – 1 , ടി.ഇ.എൽ.കെ, അങ്കമാലി

 • ജിനേഷ് മാത്യു,
  ബിസിനസ് ഡെവലപ്മെൻ്റ് ഓഫീസർ
  ഫോൺ: +91-484-2323010, 9745018888
  ഇ- മെയിൽ: [email protected]
 • കെ.എസ്.ഐ.ഡി.സി ബിസിനസ് ഇൻക്യുബേഷൻ സെൻ്റർ യു. എൽ. സൈബർ പാർക്ക് , കാലിക്കറ്റ്

 • അരുൺ. ജി
  എൻറ്റർപ്രൈസ് ഫെസിലിറ്റേറ്റർ,
  ഫോൺ: +91-484-2323010, 9526656669
  ഇ- മെയിൽ: [email protected]

ഇപ്പോൾ വിളിക്കൂ +91 4712318922

അവസാനം അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്തത്: 12 January 2023
സന്ദ൪ശകരുടെ എണ്ണം :346428