ജീവശാസ്ത്ര പാർക്ക്

KSIDC > ജീവശാസ്ത്ര പാർക്ക്
വിഭാഗങ്ങൾ കാണിക്കുക
ജീവശാസ്ത്ര പാർക്ക്

പാർക്ക് ഹൈലൈറ്റുകൾ
കേരളത്തിലെ ആദ്യത്തെ ലൈഫ് സയൻസസ് പാർക്ക് ബയോ 360 പുതിയ ശാഖകളിലേക്ക് ശാസ്ത്രത്തെ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്നു. കേരള സ്റ്റേറ്റ് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ കോർപറേഷൻ (കെ. എസ്.ഐ.ഡി.സി.) മുൻകൈ എടുത്തിരിക്കുന്ന ഈ പാർക്ക് ബയോ-ടെക്നോളജി, നാനോ- ടെക്നോളജി, ലൈഫ് സയൻസ് എന്നീ വിഭാഗങ്ങളിൽ വരുന്ന ഒരു കൂട്ടം ഗവേഷണ സ്ഥാപനങ്ങളുടെയും സയൻസ്-ടെക് അക്കാദമികളുടെയും കമ്പനികളുടെയും കൂട്ടമാണ്. ആഭ്യന്തര – വിദേശ നിക്ഷേപങ്ങളെ ആകർഷിക്കാൻ ഒരു പുതിയ സംരംഭം, ‘ബയോ 360’ ലൈഫ് സയൻസ് പാർക്കിൻ്റെ പ്രത്യേക വ്യവസായ ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ ഇൻക്യുബേഷൻ സെൻ്ററും ടെക്നോളജി ഡെവലപ്മെൻ്റ്  സെൻ്ററും ഉൾപ്പെടുന്നതാണ്. അത്തരം സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് ദ് ആർട്ടിസ്റ്റ് സൗകര്യങ്ങളോടെ വ്യവസായത്തിൻ്റെയും ആർ.& ഡി. സയൻസിൻ്റെയും ഒരു കേന്ദ്രമായി തിരുവനന്തപുരം മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ലൈഫ് സയൻസസ് സെക്ടറിലെ സമ്പന്നമായ ബയോ വിഭവങ്ങൾ, ധാരാളമുള്ള അക്കാഡമിക്, ഗവേഷണ സ്ഥാപനങ്ങൾ, വലിയ ടാലൻ്റ് പൂൾ എന്നിവയടങ്ങുന്ന കേരളം, ലോകത്തിലെ 39 ജൈവ വൈവിദ്ധ്യ കേന്ദ്രങ്ങളിൽ ഒന്നാണ്. ലൈഫ് സയൻസസ് മേഖലയിൽ സംസ്ഥാനത്തിൻ്റെ ഗുണഫലങ്ങൾ പ്രയോജനപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടി കേരളത്തിലെ തിരുവനന്തപുരത്ത് കെ.എസ്.ഐ.ഡി.സി. ഒരു ലൈഫ് സയൻസസ് പാർക്ക് രൂപവത്കരിക്കുന്നു. ബയോ 360 ലൈഫ് സയൻസ് പാർക്ക് 75 ഏക്കർ കാമ്പസിൽ വരുന്നു. കേരളത്തിലെ ബയോടെക്നോളജി / ലൈഫ് സയൻസ് മേഖലകളായ ആർ ആൻഡ് ഡി ലെയും മാനുഫാക്ച്വറിങ് അവസരങ്ങൾ കാഴ്ചവെച്ചുകൊണ്ടുള്ള ധാരണയായിരുന്നു അത്.ലൈഫ് സയൻസസ് പാർക്കിൽ ആസൂത്രണം ചെയ്യുന്ന പദ്ധതികൾ ഇവയാണ്:

 • തുടക്കത്തിൽ 20 ഇൻക്യുബേറ്ററുകൾ ഉൾപ്പെടുന്ന ഇൻക്യുബേഷൻ സെൻ്റർ
 • സി ജി.എം.പി. അനുസൃതമായ ബയോ പ്രോസസ്സ് സൗകര്യം പങ്കിടൽ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ലഭ്യമാക്കാൻ
 • ആർ ആൻഡ് ഡി, മാനുഫാക്ചറിംഗ് പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കായി റെഡി ടു ബിൽഡ് അപ് ഏരിയ സ്ഥാപിക്കാൻ
 • ലൈഫ് സയൻസസ് പാർക്കിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി അനിമൽ ഹൗസ്, രോഗ നിർണ്ണയ സെൻ്ററുകൾ കൂടാതെ പരിശോധനാ സൗകര്യങ്ങൾ എന്നിവയെല്ലാം ലഭ്യമാക്കും.

കമ്പനികളുടെ സ്ഥാപനങ്ങൾ അവരുടെ സ്വന്തം ആർ & ഡി / മാനുഫാക്ചറിംഗ് സംരംഭങ്ങൾ സ്ഥാപിക്കാൻ ഭൂമി വികസിപ്പിച്ചെടുത്തു.
തിരുവനന്തപുരത്തുള്ള നിർദ്ദിഷ്ട പാർക്കിൻ്റെ പ്രധാന വ്യത്യാസങ്ങളും ഗുണങ്ങളും താഴെ പറയുന്നവയാണ്:

 • പോളിസി ഡ്രൈവ് ആൻഡ് പ്രൊമോഷൻ
  പ്രാദേശിക ഗവേഷണ അടിത്തറയും ബുദ്ധിസ്രോതസ്സുകളും ഉപയോഗിക്കുന്ന ക്ലസ്റ്ററുകൾ സ്ഥാപിക്കുന്നതിനുള്ള ഒരു അന്തരീക്ഷം സൃഷ്ടിച്ച് ഗവേഷണത്തിൻ്റെയും വികസനത്തിൻ്റെയും വഴി, കേരള സർക്കാർ സാമ്പത്തിക പുരോഗതിയെ സജീവമായി പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നു. കൂടാതെ ലൈഫ് സയൻസ് മേഖലയിലെ ആഗോള താരങ്ങളെ ആകർഷിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു.
 • പ്രകൃതി വിഭവങ്ങളെ സമീപിക്കൽ
  കേരളത്തിന് സമ്പന്നമായ ഒരു പ്രകൃതിവ്യവസ്ഥ ഉണ്ട്. അത് ഫാർമസ്യൂട്ടിക്കൽ, പരമ്പരാഗത മരുന്നുകളും പോഷകാഹാര വ്യവസായങ്ങൾ എന്നിവയ്ക്ക് ബയോ പ്രോസ്പെക്റ്റിങ് അവസരങ്ങൾ ഒരുക്കുന്നു.
 • നിലവിലുള്ള ഗവേഷണ അടിത്തറ
  കേരളത്തിന് ഗവേഷണ സ്ഥാപനങ്ങളുടേയും കേന്ദ്രങ്ങളുടേയും ഒരു വലിയ ശൃംഖല തന്നെ ഉണ്ട്. അത് ഗവേഷണത്തിനായി ശക്തമായ മാർഗ്ഗനിർദ്ദേശവും സാങ്കേതിക വിദ്യയും വാഗ്ദാനം ചെയ്തുകൊണ്ട് അപ്സ്ട്രീം, പരിഭാഷാ ഗവേഷണം നടത്തുന്നു. രാജീവ് ഗാന്ധി സെൻ്റർ ഫോർ ബയോടെക്നോളജി , ശ്രീ ചിത്ര തിരുനാൾ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഫോർ മെഡിക്കൽ സയൻസസ് ആൻഡ് ടെക്നോളജി, ജവഹർ ലാൽ നെഹ്റു ട്രോപ്പിക്കൽ ബൊട്ടാണിക് ഗാർഡൻ ആൻഡ് റിസർച്ച് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് തുടങ്ങിയ തിരുവനന്തപുരത്തുള്ള ഗവേഷണ സ്ഥാപനങ്ങൾ സഹകരണത്തിനും സംയോജിത ബന്ധങ്ങൾക്കും വ്യവസായവുമായി നല്ല അവസരങ്ങൾ നൽകുന്നു.
 • മനുഷ്യ വിഭവ ശേഷി
  ലിംഗഭേദമന്യേ ഉയർന്ന നിലവാരത്തിലുള്ള സാക്ഷരത കേരളം പ്രകടമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. പ്രശസ്ത സർവകലാശാലകളിൽ നിന്നും, ആർട്ട് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടുകളിൽ നിന്നും വരുന്ന വിദഗ്ദ്ധവും സാങ്കേതികപരവുമായ സൂക്ഷ്മമായ മനുഷ്യ വിഭവങ്ങൾ ഇതിന് പൂരകമായിട്ടുണ്ട്.

പ്രൊജക്റ്റ് ലൊക്കേഷൻ:
ലൈഫ് സയൻസ് പാർക്ക് ബയോ-360 തിരുവനന്തപുരത്തെ വള്ളിയൂർ ഗ്രാമത്തിലെ തോന്നയ്ക്കൽ എന്ന സ്ഥലത്താണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്.

 • പാർക്ക് സോണിങ്

 • പാർക്കിൻ്റെ ലക്ഷ്യം പൂർത്തീകരിക്കാനും ദീർഘകാലം സുഗമമായി പ്രവർത്തിക്കുന്നതിനും വേണ്ടി ഓരോ അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങളുടേയും ലഭ്യത ഉറപ്പാക്കുന്നു. ലക്ഷ്യസ്ഥാനങ്ങളും ഉപ വിഭാഗങ്ങളും അവരുടെ ഉള്ളിലുള്ള എൻ്റൈറ്റികളെ ആകർഷിക്കുന്നതിനുള്ള സൗകര്യങ്ങളും ചുവടെ ചേർക്കുന്നു.
 • ആരോഗ്യ മേഖല

 • ഈ പദ്ധതിക്ക് വേണ്ടി വിഭാവനം ചെയ്ത ഒഴിച്ചുകൂടാനാവാത്ത മൂന്നു ഘടകങ്ങൾ ബയോ ഫാർമസ്യൂട്ടിക്കൽസ്, ഡയഗ്നോസ്റ്റിക്സ്, മെഡിക്കൽ ഉപകരണങ്ങൾ എന്നിവയാണ്. ഇതിൻ്റെ ഗവേഷണങ്ങളും തുടർന്നുള്ള ഫലപ്രാപ്തിയും പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടക്കുന്ന വിവിധ ഘട്ടങ്ങളുടെ ഒരു ചങ്ങലയാണ്. ഇത് ആരംഭിക്കുക ലാബ് റിസേർച്ചുകൾ, വിവിധ ശാസ്ത്രീയ പ്രക്രിയകൾ, ആവശ്യമായ ലാബ് രീതികളുടെയും സാങ്കേതിക വിദ്യയുടെയും നിഴലിൽ നിന്നാണ്. ഇതിനാവശ്യമായ ഇൻപുട്സ് ലഭിക്കുന്നത് ബയോ-പ്രോസസ്സ് സൗകര്യങ്ങളിൽ നിന്നും ആവശ്യാനുസരണമാണ്.എന്നിരുന്നാലും, പ്രവൃത്തിയുടെ/ പ്രോഡക്റ്റ് ഡവലപ്മെൻ്റിൻ്റെ അവസാന ഘട്ടത്തിൽ , പാർക്കിൻ്റെ ഘടകങ്ങളായ അനിമൽ സയൻസ് സെൻ്റർ, മെഡിക്കൽ ടെക്നോളജി സെൻ്റർ എന്നിവയുടെ സംഭാവനകൾ തള്ളിക്കളയാവുന്നതല്ല. അനിമൽ സയൻസ് സെൻ്ററിനു താഴെ വരുന്ന ലാബ് അനിമൽ പ്രോഡക്ഷൻ യൂണിറ്റ്, ടോക്സിക്കോളജിക്കൽ യൂണിറ്റ്, ട്രാൻസലേഷൻ റിസർച്ച് യൂണിറ്റ് തുടങ്ങിയവ നടന്നുവരുന്ന റിസർച്ചുകളുടെയും കണ്ടെത്തലുകളുടെയും അന്തിമ വിധി പറയുന്നതിൽ പ്രബലമായവയാണ്.
 • അനിമൽ ഹെൽത് ആൻഡ് ന്യൂട്രീഷൻ

 • ഈ വിഭാഗത്തിന് താഴെ നടക്കുന്ന ഗവേഷണങ്ങളുടെ നെടുന്തൂണുകളാണ് ഫീഡ് അഡിറ്റീവുകൾ, വെറ്റിനറി ബയോളജിക്കൽ ആൻ്റ് അനിമൽ ഡയഗ്നോസ്റ്റിക്സ് എന്നിവ. ഹെൽത് കെയർ സെക്ടർ പോലെത്തന്നെ ബയോ പ്രോസസ്സ് സൗകര്യങ്ങളോടൊപ്പമുള്ള ഇൻക്യൂബേഷൻ ആൻഡ് ഇന്നോവേഷൻ സെൻ്റർ ഇവിടെ നടക്കുന്ന ഗവേഷണങ്ങളുടെ നാഴികക്കല്ലുകളാണ്. ഫുഡ് ആൻഡ് ആയുഷ് ഇന്നോവേഷൻ സെൻ്റർ പിന്നീട് വരുന്ന ഘട്ടങ്ങളിലാണ് ഫീഡ് അഡിറ്റീവ്സ് നു വേണ്ടി പയലറ്റ് സ്കെയിൽ ട്രയലുകൾക്കും പ്രോഡക്റ്റ് ടെസ്റ്റിംഗ് നും ആവശ്യമായി വരുന്നത്. ഇത് ആർ. & ഡി. യ്ക്ക് വളരെ പ്രധാനമാണ്. കൂടാതെ ന്യൂട്രാസ്യൂട്ടിക്കൽ ഫുഡ് ആൻഡ് ഇൻഡസ്ടറിയിൽ ലഭ്യമാകുന്ന പ്രോഡക്റ്റ് ഡെവലപ്മെൻ്റ്   ഇവിടെ ലഭ്യമാണ്.വെറ്റിനറി ബയോളോജിക്കൽസിനും അനിമൽ ഡയഗ്നോസ്റ്റിക് നും അനുബന്ധമായ വിവരങ്ങൾ നൽകുന്നത് മെഡിക്കൽ ടെക്നോളജി ഫെസിലിറ്റിയും അനിമൽ സയൻസ് ഫെസിലിറ്റിയും ആയിരിക്കും. ഇവരാണ് റിസർച്ച് പ്രോസസ്സിൻ്റെ അനന്തര ഫലത്തിന്റെ പ്രീ-ക്ലിനിക്കൽ ട്രയലുകളും ബന്ധപ്പെട്ട ടെസ്റ്റുകളും നടത്തുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇവയുടെ പ്രാധാന്യം ചോദ്യം ചെയ്യപ്പെടാൻ പറ്റാത്തതാണ്.ഫുഡ്,   ഹെർബൽ ആൻഡ് ട്രഡീഷണൽ മെഡിസിൻ, ആവശ്യമായ ഭക്ഷണം, പരമ്പരാഗത ഹെർബൽ മെഡിക്കൽ സയൻസ്, ന്യൂട്രാസ്യൂട്ടിക്കൽസ് എന്നിവയാണ്, ഈ സൗകര്യങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് ഇവയ്ക്കു താഴെ നടക്കേണ്ടുന്ന ഒരു ഗവേഷണത്തിൻ്റെ കാതലായ ഭാഗം. ഹെർബൽ പ്രൊഡക്ടുകളും ട്രഡീഷണൽ മെഡിസിൻ സെക്ടറും ആണ് പാർക്കിൻ്റെ പ്രതീക്ഷ നൽകുന്ന മറ്റൊരു വിഭാഗം. പ്രത്യേകമായും റിസർച്ചിൻ്റെ തുടർ ചലനത്തിനാവശ്യമായ ഇൻഫ്രാ സ്ട്രക്ചറിനു വേണ്ടി ഇത് തികച്ചും ന്യൂട്രാസ്യൂട്ടിക്കലുമായും ഫങ്ഷണൽ ഫുഡ് സെക്ടർ ആയും ബന്ധപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു. ഹെർബൽ, പരമ്പരാഗത മെഡിസിൻ സംരംഭങ്ങളും കേന്ദ്രങ്ങളും ആരംഭിക്കാൻ ഈ കേന്ദ്രം സ്വാധീനിക്കും
 • ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻ്റ് ഓപ്ഷനുകൾ

 • ബയോ 360 ലൈഫ് സയൻസ് പാർക്കിനു 3.3 സ്‌ക്വയർ ഫീറ്റ് ഉള്ള ഒരു ഇന്നോവേഷൻ ആൻഡ് ഇൻക്യൂബേഷൻ സെൻ്റർ പാർക്കിനുള്ളിൽ തന്നെ ഉണ്ടാകും. കെട്ടിടത്തിന് സി-ജി.എം.പി. കംപ്ലയിൻ്റ് ബയോ പ്രോസസ്സിംഗ് ഫെസിലിറ്റി, സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് ദി ആർട്ട് ഇൻക്യൂബേഷൻ ഫെസിലിറ്റി, ഓഫീസ് സ്പേസ്, റെഡി ടു ഒക്ക്യൂപേ ലാബ് മൊഡ്യൂൾസ് എന്നിവയും ഉതകുന്ന ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചറോടെ ഉണ്ടാകും. കൂടാതെ,വലിയ ബയോ കമ്പനികൾക്ക് അവരുടെ ക്യാമ്പസുകളും മോഡുലാർ ഓഫീസുകളും തയ്യാറാക്കുവാൻ, വികസിപ്പിച്ച പ്ലോട്ടുകൾ പാർക്ക് പ്രദാനം ചെയ്യുന്നു. ഇതിനു പുറമെ, ഇടത്തരം, ചെറിയ, സ്റ്റാർട്ട് അപ് കമ്പനികൾക്കായി വെറ്റ് ആൻഡ് ഡ്രൈ ലാബ് സ്പേസ് എന്നിവയും നൽകുന്നു. ബയോ പ്രോസസിങ് സൗകര്യത്തോടു കൂടി ഇന്നോവേഷൻ കം ഇൻക്യൂബേഷൻ സെൻ്റർ എന്നത് രാജ്യത്തിന് തികച്ചും സമാനതകളില്ലാത്ത ഒരു ആശയം ആയിരിക്കും.
 • ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചുറൽ ഫെസിലിറ്റീസ്

  • കോർ ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ
  • ഇന്നോവേഷൻ ആൻഡ് ഇൻക്യൂബേഷൻ സെൻ്റർ
   ഇന്നോവേഷൻ ഹബ് വിത്ത് ടെനൻസി മൊഡ്യൂൾസ്, ബയോ പ്രോസസ്സിംഗ് ഫെസിലിറ്റീസ്, ബയോ ടെക് ലാബുകൾ, ഓഫീസുകൾ, മീറ്റിംഗ് റൂം, കോമൺ പ്രോസസിങ് ആൻഡ് അനാലിറ്റിക്കൽ ഫെസിലിറ്റി, ഹാച്ചറി യൂണിറ്റുകൾ, പ്രീ-ബിൽഡ് ലാബുകൾ തുടങ്ങിയവ. (3,30,000 സ്‌ക്വയർ ഫീറ്റ്), സെല്ലർ, ജി + 9 ഫ്ലോറുകൾ
  • ബയോ പ്രോസസ്സ് ഫെസിലിറ്റി
   ബയോ സേഫ്റ്റി കംപ്ലയൻ്റ് ആൻഡ് സി ജി.എം.പി.ഫെസിലിറ്റി ഫോർ പൈലറ്റ് സ്കെയിൽ റിസർച്ച് ആൻഡ് വാലിഡേഷൻ ഫോർ മിഡ് ആൻഡ് ലേറ്റ് സ്റ്റേജ് റിസർച്ച്.
  • ഗ്രീൻ ഹൌസുകൾ
   സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് ദി ആർട്ട് ഗ്രീൻ ഹൌസെസ് ഫോർ ടിഷ്യു കൾച്ചർ, മൈക്രോ- പ്രൊപഗേഷൻ, ഹെർബൽ ആൻഡ് ട്രഡീഷണൽ മെഡിസിൻ റിസർച്ച്.
 • സപ്പോർട്ടിങ് അൻസിലറി ഫെസിലിറ്റീസ്

  • അനിമൽ സയൻസ് ഫെസിലിറ്റി ആൻഡ് അനിമൽ പ്രൊഡക്ഷൻ സെൻ്റർഅനിമൽ സയൻസ് റിസർച്ചിനുള്ള സൗകര്യങ്ങൾ, ലബോറട്ടറി അനിമൽ ബ്രീഡിങ്, കൂടാതെ അനിമൽ ട്രയലുകൾ നടത്താനുള്ള കഴിവ്. വാണിജ്യ പങ്കാളിയുമായി സംയോജിച്ചുകൊണ്ടാണ് ചില പ്രത്യേക സർവ്വീസുകൾ സാധ്യമാക്കുക. ഈ സൗകര്യത്തിൻ്റെ ഉടമസ്ഥാവകാശവും നടത്തിപ്പവകാശവും കേരള വെറ്റിനറി ആൻഡ് അനിമൽ സയൻസ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി (കെ.വി.എ.എസ്.യു.) ക്കാണ്.
  • ഫുഡ് ആൻഡ് ആയുഷ് ഇന്നോവേഷൻ സെൻ്റർഅനലിറ്റിക്കൽ ലാബുകൾ, പൈലറ്റ് സ്കെയിൽ പ്രൊസസിംഗ് സൗകര്യങ്ങൾ, ടെനൻസി മൊഡ്യൂളുകൾ എന്നിവയുള്ള ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ പങ്കിട്ടിട്ടുണ്ട്. നിർമ്മാണ ചുമതല കെ.എസ്.ഐ.ഡി.സി. ക്കും നടത്തി വരുന്നത് പാർക്ക് മാനേജ്മെൻ്റും ആണ്. ഇതിനുള്ള സാമ്പത്തിക സഹായം നൽകുന്നത് ആയുഷ് പോലുള്ള സ്റ്റേറ്റ്-സെൻട്രൽ ലെവൽ കമ്പനികളാണ്.
  • മെഡിക്കൽ ടെക്നോളജി ഫെസിലിറ്റിഉപകരണ മുറി പങ്കിട്ട് ഉപയോഗിക്കാനുള്ള സൗകര്യം, പ്രീ-ബിൽഡ് ലാബ് ടെനൻസി ഏരിയ, മെഡിക്കൽ ടെക്നോളജിയിൽ മിഡ് – സ്റ്റേജ് റിസർച്ചുകൾക്ക് വേണ്ടിയുള്ള ട്രെയിനിങ് സെൻ്റർ. ഒരു തന്ത്രപരമായ പങ്കാളി(അക്കാദമിക്/ റിസർച്ച്) നിർമ്മിക്കുകയും പ്രവർത്തിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നതിലെ സാധ്യത വെളിപ്പെടുത്താൻ പര്യവേക്ഷണം ചെയ്യുക. ഇതിനു സാമ്പത്തികം നൽകുക ഡി.എസ്.ടി, ഡി.ബി.ടി., കെ.എസ്.ഐ.ഡി.സി. തുടങ്ങിയവയാണ്.
  • സ്പേസ് ഫോർ സ്റ്റാൻഡ് അലോൺ വെഞ്ചേഴ്സ്
   ഗവേഷണത്തിനും വാണിജ്യവൽക്കരണത്തിനും വേണ്ടി,ഗവേഷണ സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് സ്വന്തം അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങൾ സ്ഥാപിക്കുന്നതിനായി, വിൽപന / ദീർഘകാല പാട്ടക്കരാർ പ്ലോട്ടുകൾ, 0.25/0.5 ഏക്കർ ലഭ്യമാക്കിയിട്ടുണ്ട്.
  • നോൺ- സയൻ്റിഫിക് ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ
   ഈ പ്രദേശത്തെ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കാവുന്ന സൗകര്യങ്ങൾ ഫുഡ് കോർട്ട്, എ.ടി.എം., ബാങ്കുകൾ, ലോജിസ്റ്റിക് ഹബ്, ട്രാവൽ സർവ്വിസ് പ്രൊവൈഡർ, സെമിനാർ ഹാൾ, റീ ക്രിയേഷണൽ ഫാസിലിറ്റീസ് എന്നിവയാണ്.
 • നിലവിലുള്ള പദ്ധതികൾ

  • ബയോ മെഡിക്കൽ റിസർച്ച് കം ലേർണിംഗ് സെൻ്റർകേരള വെറ്റിനറി ആൻഡ് അനിമൽ സയൻസ് യൂണിവേഴ്‌സിറ്റി (കെ.- വി.എ.എസ്.യു.), ട്രാൻസാക്ഷണൽ റിസർച്ച് സെൻ്റർ, വാലിഡേഷൻ ഫോർ ഡയഗ്നോസ്റ്റിക്സ് ആൻഡ് ഡിവൈസ്-ടെസ്റ്റിംഗ്, ഫീഡ് ആൻഡ് ഫുഡ് മാനേജ്മെൻ്റ് ട്രെയിനിങ് എന്നിവ സ്ഥാപിക്കുന്നതിന് ലക്ഷ്യമിട്ടുകൊണ്ട്, ബയോ മെഡിക്കൽ റിസർച്ച് കം ലേർണിംഗ് സെൻ്ററുകൾ തയ്യാറാക്കുന്നു. ഓഫീസ് റൂം, ക്ലാസ് റൂം, ലാബുകൾ, ലോബികൾ എന്നിവയടക്കം കെട്ടിടം 8000 സ്ക്വയർ ഫീറ്റ് ഉണ്ട്. പണി പുരോഗമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഈ പദ്ധതി 2018 മാർച്ച് മുതൽ പ്രവർത്തനം ആരംഭിക്കും.
  • പോളിസ്കിൻ ലൈഫ് സയൻസെസ് ഇന്ത്യ പ്രൈവറ്റ് ലിമിറ്റഡ്പൊള്ളൽ പരിക്കുകൾക്കുള്ള ചികിൽസയിൽ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ സ്കിൻ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് നു വേണ്ടി, ബയോ ഡീഗ്രെഡബിൾ പോളിമേഴ്‌സ് ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു സംരംഭമാണ് പോളിസ്കിൻ ലൈഫ് സയൻസെസ് ഇന്ത്യ പ്രൈവറ്റ് ലിമിറ്റഡ്. കമ്പനിയുടെ ചീഫ് പ്രൊമോട്ടർ ഡോ.രാജ് മോഹൻ ആണ്. ഒരു മെഡിക്കൽ ഡോക്ടർ ആയിരുന്ന ഇദ്ദേഹം ഒരു ബയോ-ടെക് ശാസ്ത്രജ്ഞനായി മാറുകയായിരുന്നു. മിസ്റ്റർ. ശിവപ്രസാദ്(ചാർട്ടേഡ് അക്കൗണ്ടൻ്റ്), മിസ്റ്റർ.മഹീൻ.എസ്. ഹാജ (കോമേഴ്‌സ് ഗ്രാജുവേറ്റ്) എന്നിവരാണ് കമ്പനിയിലെ മറ്റു പ്രധാനപ്പെട്ട ഡയറക്ടർമാർ. ഇവർ വ്യവസായത്തിൻ്റെ ദൈനം ദിന പ്രവർത്തനങ്ങൾ പരിപാലിക്കുന്നു. ബയോ റിയാക്ടർ ൻ്റെ ഡിസൈനും ഡെവലെപ്മെൻ്റും നടത്തിക്കൊണ്ടു പോകുന്ന ടെക്നിക്കൽ ടീം ൻ്റെ ലീഡർ മിസ്റ്റർ. പ്രശാന്ത് പിള്ളയാണ്. 2014 സെപ്തംബറിൽ കെ.എസ്.ഐ.ഡി.സി. കമ്പനിക്ക് 25 ലക്ഷം രൂപ മൂലധനം നൽകി.പോളി സ്കിൻ ലൈഫ് സയൻസ് അതിൻ്റെ ആദ്യത്തെ ഉല്പന്നം ‘ലിഗോ സെൽ’ എന്ന പേരിൽ പുറത്തിറക്കി. ലിഗോ സെൽ ഒരു 3 ഡി സെൽ കൾച്ചർ ആണ്. കാൻസർ സെല്ലുകളെ 3 ഡി സെൽ കൾച്ചർ ആയി മാറ്റാനും മരുന്നുകൾ പരിശോധിക്കാനും ക്യാൻസറിൽ നടക്കുന്ന വിവിധ സെല്ലുലാർ പ്രവർത്തനങ്ങൾ മനസിലാക്കാനും വേണ്ടി ആണ് ഇന്ത്യയിലെയും ലോകമൊട്ടാകെയുമുള്ള ക്യാൻസർ ഗവേഷകർ ലിഗോ സെൽ ആദ്യമായി ഉപയോഗിക്കുക. കോശ വളർച്ചക്ക് വേണ്ടി സ്കഫോൾഡ് അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള ബയോ ഡീഗ്രേഡബിൾ, ബയോ കോംപാറ്റിബിൾ പോളിമർ ഇറക്കുന്ന ആദ്യത്തെ ബയോടെക്‌നോളജി കമ്പനി പോളി സ്കിൻ ലൈഫ് സയൻസ് ആയിരിക്കും.ഇവരുടെ ചില ഉൽപന്നങ്ങൾ മാർക്കറ്റിൽ ഇറങ്ങിക്കഴിഞ്ഞു എന്നതിലുപരി, ഇവ ഇന്ത്യയിലെ മികച്ച ആശുപത്രികൾ ഉപയോഗിക്കുന്നു. ഗവേഷണങ്ങളും പുരോഗമനങ്ങൾക്കും വേണ്ടി കമ്പനിക്ക് 1500 സ്‌ക്വയർ ഫീറ്റ് സ്ഥലം വാടക ഇനത്തിൽ പാർക്കിനുള്ളിൽ തന്നെ അനുവദിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോൾ അവർ ലക്ഷ്യം വച്ചിരിക്കുന്നത്, ആൻ്റി-ബയോട്ടിക് മരുന്നുകൾ കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടി പ്ലാൻ്റ് ബയോ ടേക്നോളജിയിൽ ഒരു റിസർച്ച് ആൻഡ് ഡെവലപ്മെൻ്റ് നടത്താനാണ്. പ്രവർത്തന പുരോഗതിക്കായി, കമ്പനി യു.എസ്.എ. യിലെ ദാവോസ് ഫാർമയുമായി ചേർന്ന് ഒരു എഗ്രിമെൻ്റിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. സജീവ ഫാർമസ്യൂട്ടിക്കൽ ചേരുവകൾ, കെമിക്കൽ എൻ്റൈറ്റീസ് കൂടാതെ ബയോലോജിക്‌സ് എന്നിവയുടെ ഇഷ്ട്ടാനുസൃതമായ സി ജി എം പി സർവ്വീസുകളും ഡിസ്കവറി സർവ്വീസുകളും പ്രദാനം ചെയ്യുന്നതിൽ മുൻ നിരയിലാണ് ദാവോസ്.
 • വരാനിരിക്കുന്ന പദ്ധതികൾ

  • ലൈഫ് സയൻസ് പാർക്കിനുള്ളിൽ ഒരു മെഡിക്കൽ ഡിവൈസ് പാർക്ക്: ശ്രീ ചിത്ര ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് മെഡിക്കൽ സയൻസ് ആൻഡ് ടെക്നോളജിയും കെ.എസ്.ഐ.ഡി.സി യും ചേർന്നുള്ള ഒരു സംയുക്ത സംരംഭമാണിത്. ഇതിൻ്റെ പ്രൊജക്റ്റ് കോസ്റ്റ് 180 കോടി രൂപയാണ്. സാമ്പത്തിക സഹായത്തിനായി ഗവണ്മെൻ്റിനു പ്രൊപോസൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. നിതി അയോഗ് പദ്ധതി നിയമത്തിൽ അംഗീകരിച്ചു.
  • കെ.എസ്.ഐ.ഡി.സി യുടെ വകയായി ഒരു ബയോടെക് കെട്ടിടം: ഇത് 80,000 സ്‌ക്വയർ ഫീറ്റ് ആണ്. ഇതിൻ്റെ വർക്ക് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് എച്.എൽ.എൽ. ൻ്റെ ഇൻഫ്രാ സ്ട്രക്ചർ വിഭാഗത്തിനാണ്. ഇതിൻ്റെ ഡിസൈനിങ് പുരോഗമിക്കുന്നു. ടെൻഡറിങ് തീരുമാനിച്ചിരിക്കുന്നത് 2017 ജനുവരിയിൽ ആണ്. നിർമ്മാണത്തിനാവശ്യമായ സമയം 15 മാസങ്ങളായാണ് കണക്കാക്കുന്നത്. 35 കോടി രൂപയാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന ചിലവ്.
  • ലൈഫ് സയൻസ് പാർക്കിൽ കേരള സ്റ്റേറ്റ് കൗൺസിൽ ഫോർ സയൻസ്, ടെക്നോളജി ആൻഡ് എൻവിയോൺമെൻ്റ് (കെ.എസ്.സി.എസ്.ടി.ഇ./ കൗൺസിൽ), സ്റ്റേജ് വൈറോളജി ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് സ്ഥാപിക്കാൻ നിർദ്ദേശിച്ചു. ഈ പദ്ധതിയുടെ ആദ്യ ഘട്ടം 25 ഏക്കർ സ്ഥലത്താണ് വരാൻ പോകുന്നത്. ആദ്യത്തെ 5 വർഷത്തേക്ക് 202 കോടി രൂപയാണ് ചെലവ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്. കൂടാതെ 200 പേർക്ക് പേർക്ക് 5 വർഷംകൊണ്ട് തൊഴിലവസരം സൃഷ്ടിക്കാനും ഉദ്ദേശിക്കുന്നു.
 • ലാൻഡ് ഡീറ്റെയിൽസ്

 • Site Layout
 • ലാൻഡ് അലോട്ട്മെൻ്റ്

 • അനുവദിച്ചതും ലഭ്യമായതുമായ ഭൂമിയുടെ വിശദാംശങ്ങൾ
  • ബയോ മെഡിക്കൽ റിസർച്ച് കം ലേർണിംഗ് സെൻ്റർ (കെ.വി.എ.എസ്.യു. വക), 2 ഏക്കർ
  • മെഡിക്കൽ ഡിവൈസസ് പാർക്ക് – 9 ഏക്കർ
  • ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് അഡ്വാൻസ്ഡ് വൈറോളജി – 25 ഏക്കർ
  • ഇന്നോവേഷൻ കം ഇൻക്യൂബേഷൻ സെൻ്റർ – 4.25 ഏക്കർ
  • ബാക്കിയുള്ള ലഭ്യമായ സ്ഥലം – 20 ഏക്കർ
 • വിലനിർണയം ഉൾപ്പെടെയുള്ള ഭൂമി അലോട്ട്മെൻ്റ് മാർഗ്ഗനിർദ്ദേശങ്ങൾ

 • ലൈഫ് സയൻസ് പാർക്കിൽ ഭൂമി അലോട്ട്മെൻ്റിനുള്ള ചട്ടങ്ങൾ:
  • അപേക്ഷകൻ, അപേക്ഷ ‘അപ്ലിക്കേഷൻ ഫോർ രജിസ്‌ട്രേഷൻ ഫോർ അലോട്ട്മെൻ്റ് ഓഫ് പ്ലോട്സ്’ ൽ നിർദ്ദേശിച്ചിട്ടുള്ള ഫോമിൽ സമർപ്പിക്കണം. ഇതിൽ പ്രൊജക്റ്റ് ഡീറ്റെയിൽസ് വിശദമായി രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുകയും പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കായുള്ള ഫീസ് 10,000 രൂപയും വരാവുന്ന നികുതി തുക നൽകുകയും വേണം.
  • കണ്ടെത്തിയ വിവരങ്ങളുടെ സൂക്ഷ്മപരിശോധന നടത്തി, അവ അർഹമാണ് എന്ന് കണ്ടാൽ ഒരു അലോട്ട്മെൻ്റ് ലെറ്റർ ഇറക്കും. ലീസ് പ്രീമിയം പേയ്മെൻ്റിനെക്കുറിച്ചും മറ്റു പ്ലോട്ട് അലോട്മെൻ്റ് വിവരങ്ങളും അതിൽ അടങ്ങും.അലോട്ട് ചെയ്തു നല്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ള വ്യക്തി നിർദ്ദേശിച്ചിട്ടുള്ള ലീസ് പ്രീമിയത്തിൻ്റെ 50 %, അലോട്ട് ചെയ്തതിയ്യതി മുതൽ 90 ദിവസങ്ങൾക്കുള്ളിൽ അടച്ചുതീർക്കേണ്ടതാണ്.
  • 30 വർഷത്തേക്കുള്ള ലീസ് പിരീഡിൽ 2 വർഷം ലൈസെൻസ് പിരീഡാണ്. ലീസ് പ്രീമിയം അടച്ചതിനു ശേഷം ഒരു ലൈസെൻസ് അഗ്രിമെൻ്റ് നടപ്പാക്കും. അതിനു ശേഷം അലോട്ട്മെൻ്റ് ലഭിച്ച ആൾക്ക് പ്ലോട്ടിലേക്ക് നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കായി പ്രവേശിക്കാം.
  • ലീസ് പ്രീമിയം മുഴുവനായും അടച്ചതിനു ശേഷം, പദ്ധതി നടപ്പാക്കൽ പൂർത്തിയായതിനു ശേഷം (ലൈസെൻസ് പിരീഡ് ആയ 2 വർഷത്തിനുള്ളിൽ), അലോട്ട്മെൻ്റ് ലഭിച്ച വ്യക്തി ബാക്കിയുള്ള 28 വർഷത്തേക്ക്(ഒരു വർഷത്തേക്ക് ലഭിക്കുന്ന വാടക) ലീസ് ലഭിക്കാൻ അർഹനാണ്.
  • ലൈഫ് സയൻസസ് പാർക്കിൽ ലയിക്കുന്ന പ്രീമിയം ഏക്കറിന് 373.70 ലക്ഷമാണ്. ആദ്യ പക്ഷിപദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായി കെ.എസ്.ഐ.ഡി.സി പത്തു ഏക്കർ പരിമിതമായ പ്രാരംഭ സംരംഭങ്ങൾക്ക് ഭൂമി അനുവദിക്കുന്നതിനായി 50 ശതമാനം ലീസ് പ്രീമിയം കുറച്ചു. ഒരു സംരംഭത്തിന് പരമാവധി അനുവദിക്കുന്ന ഭൂമി അഞ്ച് ഏക്കറായി പരിമിതപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു. അതിനാൽ, നിലവിലുള്ള ഒരു ലസി പ്രീമിയം ഏക്കറിന് 186.85 ലക്ഷം രൂപയാണ് (ജി എസ് ടി ഒഴികെ).
  • അലോട്ട്മെൻ്റ് ലഭിച്ച ആൾക്ക് ബാങ്കിൽ നിന്നും സാമ്പത്തിക സഹായം ലഭിക്കാൻ പ്ലോട്ടിൽ തന്നെ ലീസ് പണയം വെക്കാൻ അനുവാദമുണ്ട്. ഇതിനു വേണ്ടി ലൈസെൻസ് പിരീഡിൽ ഒരു തേർഡ് പാർട്ടി എഗ്രിമെൻ്റ് ഒപ്പുവെക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്.
  • ‘അപ്ലിക്കേഷൻ ഫോർ രജിസ്‌ട്രേഷൻ ഫോർ അലോട്ട്മെൻ്റ് ഓഫ് പ്ലോട്ട്സ്’ ൽ നിർദ്ദേശിച്ച രീതിയിൽ എഴുതിച്ചേർത്ത് കാലതാമസം കൂടാതെ ചുവടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന വിലാസത്തിലേക്ക് ഒരു കവറിങ് ലെറ്ററോടെ അയക്കുക..
 • കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക്

 • Shri. Biju. B. G.
  Asst. General Manager
  (O): 0471-2318922
  Cell: +919847936409
  [email protected]

  Downloads

 • Guidelines
  Land Allotment Form

ഇപ്പോൾ വിളിക്കൂ +91 4712318922

അവസാനം അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്തത്: 12 January 2023
സന്ദ൪ശകരുടെ എണ്ണം :349786